NAZIV AKTIVNOSTI: „VOŽNJA BICIKLA“


SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI:

  • Bicikl
  • Kaciga, štitnici


OPIS AKTIVNOSTI:

Pitajte dijete da li je zainteresirano za vožnju biciklom po naselju, ako je zainteresirano potaknite razgovor na sljedeća pitanja:

  • Koju zaštitnu opremu trebamo koristiti za vožnju biciklom i zašto?
  • Gdje se vozimo biciklom i na što moramo paziti u prometu ( biciklistička staza, pješački prijelaz, vozila, primjerena brzina…)?


Svakako usmjerite djetetovu pažnju na sigurnost u prometu (kojom stranom vozimo, prijelaz preko ceste, praćenje biciklističke staze, semafor, briga o pješacima, upotreba svijetla, „mačjih očiju“…)


Dogovorite zajedničku rutu vožnje s djetetom i tako provjerite da li se ono snalazi u bližoj okolini (npr. put do vrtića, škole, dućana…) ili na udaljenijim destinacijama po gradu (npr. vožnja do Jaruna).


NAZIV AKTIVNOSTI : “ZNAMENITOSTI  GRADA ZAGREBA”

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

  • Organizacija slobodnog vremena, dogovor sa ukućanima i djetetom i odlazak u šetnju i razgledavanje.
  • Olovka, bojice, flomasteri, papir.

OPIS AKTIVNOSTI:

  • Odabrati jednu od lokacija koje možete sa djetetom posjetiti (Gornji grad, Jarun, Maksimir, za početak možete pogledati znamenitosti u svojem bližem okruženju).
  • Tijekom posjeta dijete usmjeravati na što veće promatranje i zapažanje svoje okoline, imenujte mu ulice, građevine, kvartove…

Po dolasku kući ili sljedeći dan možete ponuditi djetetu da nacrta što je vidjelo i osobito ga se dojmilo.
NAZIV AKTIVNOSTI: „ZANIMLJIVO VJEŽBANJE“

OPIS AKTIVNOSTI:

Ponuđena je abeceda, a uz svako slovo vježba. Zadatak je slovkati svoje ime, a uz svako slovo izvesti ponuđenu vježbu. Ako sudjeluje više članova obitelji, vježbanje će biti zanimljivije i duže će trajati.I BUILT MY SITE FOR FREE USING