NAZIV AKTIVNOSTI:  „REZANJE PAPIRA ŠKARICAMA“

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI:

 • papiri (bijeli ili u boji)
 • škarice zaobljenih vrhova
 • olovka, flomaster ili bojice

OPIS AKTIVNOSTI:

Ponuditi djetetu papir izrezan u trakice sa iscrtanim linijama po kojima će dijete rezati. To učinite za početak kako bi djetetu pokazali, a u sljedećim pokušajima možete potaknuti dijete da samostalno iscrta linije po kojima će rezati.

Izrezane papiriće prema vlastitoj mašti možete ponuditi djetetu da ih lijepi na veći papir te tako nastaju novi uradci.


NAZIV AKTIVNOSTI: „SIMBOLI“

 SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI:

 • papir
 • flomaster
 • olovka

 OPIS AKTIVNOSTI:

Roditelj će A4 papir podijeliti na 12 jednakih dijelova. Na lijevu stranu će nacrtati polaodređenog  simbola. Roditelj će pitanjima, „Što vidiš? Kako bi izgledala druga polovica?“, Probaj nacrtati ostatak:“, motivirati dijete da nacrta suprotnu stranu.


NAZIV AKTIVNOSTI: „PISANJE PO RASIPNIM MATERIJALIMA"

 SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI:

poklopac od kutije (npr. od cipela) - paziti da stjenke nisu visoke

mala količina palente, soli ili brašna dovoljno tek da prekrije dno kutije

kartice s ravnim i zakrivljenim linijama, crtežom kruga, trokuta, kvadrata, brojevima i tiskanim slovima.

OPIS AKTIVNOSTI: dijete prstićima, štapićem ili olovkom precrtava zadane oblike po podlozi.
NAZIV AKTIVNOSTI: „MASLAČAK“ 

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI:

 • tuljci od rola WC papira
 • škare
 • tempere
 • papir
 • priložena fotografija

OPIS AKTIVNOSTI: Kao što je prikazano na fotografiji, za ovu aktivnost potrebne su role papira, zelena, žuta i narančasta tempera, kist i škare. Dijete škaricama izrezuje trakice do polovice role papira. Izrezane role papira umače u željenu boju i otiskuje na papir. Zelenom bojom može docrtati stabljiku i listove. Po želji može oslikati cijeli papir ili napraviti livadu punu
NAZIV AKTIVNOSTI:  „TORANJ OD ČAŠA“

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI : 

 • plastične ili papirnate čaše
 • loptica


OPIS AKTIVNOSTI: 

Djetetu ponudite čaše (plastične ili papirnate) i predložak tornja od čaša s ponuđene fotografije.  Kada sagradi toranj, može ga probati srušiti lopticom.

Potaknite dijete na dodatnu aktivnost pitanjima što bi mogao još izgraditi i na koji način ?

I BUILT MY SITE FOR FREE USING