NAZIV AKTIVNOSTI: „ Skoči na boju"

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI:

Crveni, plavi i žuti papir (po tri komada od svake boje)

Škare

OPIS AKTIVNOSTI:

Od papira izrežite  krugove u osnovnim bojama (crvena, žuta, plava). Krugove nasumično posložite na pod.  Na pljesak rukama djetetu imenujete jednu od ponuđenih boja, a dijete treba do kruga te boje skočiti ili došetati. Boje zadajete naizmjenično. Igra se može nadograđivati tako da u krugove ucrtate poznate životinje (tada je zadatak skočiti na zadanu životinju i boju, npr. skoči na plavu pticu) ili pokraj kruga stavite omiljenu igračku (skoči na medu).
 

NAZIV AKTIVNOSTI : „ RAZGIBAVANJE UZ PRIČU“

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI:

Priča uz koju izvodimo pokret

OPIS AKTIVNOSTI: 

Priča u nastavku je samo prijedlog kako možete kreirati zanimljivi sadržaj uz koji će dijete vježbati. Slobodno osmislite svoju priču i unesite elemente vježbanja u skladu s njom.

Potaknite dijete da s Vama krene u neobičnu šetnju:

Idemo u šumu

I nosimo meda (hodamo, šake skupljamo kao da nešto nosimo)

Nosimo meda za baku i djeda (hodamo pogrbljeno)

Na ravnom puteljku idemo, idemo (raširenih ruku hodamo nogu pred nogu)

Preko panja skačemo (skačemo sunožno)

Dobre gljive skupljamo (u hodu se saginjemo, "vadimo" gljive)

U košaru spremamo (pokret rukama kao da spuštamo u košaru pored sebe)

Krivudavim puteljkom idemo, idemo (raširenih ruku krivudavo hodamo)

Jabučice slatke beremo, beremo (dižemo se na prste i “beremo” jabuke)

Polako se šuljamo, šuljamo (na prstima polako hodamo visoko podižući noge)

Kroz grmlje se provlačimo (hodam o između namještaja)

Za zečićem trčimo, trčimo (trčimo u mjestu)

I onda u rupu bum! (čučnemo)


 

 

 

 

 

 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING